Naslovna Biznis vesti Saponia u nove investicije

Saponia u nove investicije

22

OSIJEK – Saponia d.d. provodi projekt smanjenja utroška energije u dijelu proizvodnog procesa i rasvjeti koji je financiran vlastitim i EU sredstvima, ukupne vrijednosti 3.877.540,29 kuna, od čega je vlastito financiranje Saponije 2.017.407,16 kuna, a ostatak iz Europskog fonda za regionalni razvoj. 
Izvor: SEEBiz.eu – Saponia u nove investicije